Riksförbundet Kontraktsmetoden

Riksförbundet Kontraktsmetoden arbetar för att ungdomar ska ges en möjlighet att göra smarta val som att välja bort tobak, alkohol och andra droger. Riksförbundet finsanseras av Socialstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Välkommen till Rf Kontraktsmetodens årsmöte fredag 20 maj 2022 kl. 11.30 – ca 15.30. Årsmötet hålls på Hässlegårdens golfklubb i Hässleholm kl. 11.30. Vi bjuder på LUNCH och därefter har vi ett Nätverksmöte. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos vår kanslist...

läs mer
Hur ser ungdomar på snus?

Hur ser ungdomar på snus?

Användningen av snus har ökat bland unga i Sverige under de senaste åren. Vi kan anta att det åtminstone delvis beror på en ökad användning av nikotinsnus, även kallat tobaksfritt snus och vitt snus. Som stöd i det förebyggande arbetet har vi intervjuat ungdomar om...

läs mer