Spelberoende

Spelberoende eller att ha problem med spel om pengar kallas även hasardspelsyndrom. Det är inte samma sak som beroende av dataspel eller tv-spel. Då kallas det dataspelsberoende. En person som är spelberoende har förlorat kontrollen över sitt spelande. Då går spelandet ut över viktiga relationer, arbete eller ekonomi, och man misslyckas med försök att sluta spela. Att vara spelberoende innebär ofta att man spelar för att försöka vinna tillbaka det man har förlorat. Läs mer

%

34 procent av alla 16–17-åringar har spelat om pengar, trots att alla spelbolag i Sverige har en åldersgräns på 18 år

Hur vet jag om jag spelar för mycket?

Det är inte farligt att spela om pengar någon gång ibland för en liten summa. Men det kan leda till att du börjar spela mer och tappar kontrollen. Då kan du må väldigt dåligt.

Kunskap för dig som förebygger spelproblem

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Spelproblemen kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Problemen drabbar dem som spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället i stort. Därför behöver spelproblemen förebyggas, både på individ- och befolkningsnivå.

Material från Skolverket

Materialet om spel om pengar består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör spel om pengar. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.