Medlemskap

Medlemskap hos Riksförbundet Kontraktsmetoden

Föreningen är öppen för medlemskap för skolor och andra organisationer som är aktiva (i lokal, regional eller nationell verksamhet) med individuell kontraktsskrivning för unga i förebyggande syfte.

Varje kontraktsverksamhet utser en (eller flera) kontaktperson(er). Medlemskap hos oss är gratis och förbinder inte till någonting.

I vårt nätverk kan alla medlemmar dela egna erfarenheter, inspirera och stötta varandra – det gör vi på våra nätverksträffar. Vi vet att många arbetar ganska ensamma med det drogförebyggande arbetet och då är det fint att ha det här kontaktnätverket.

Som medlem hos oss har du som är ungdom möjlighet att delta i våra regelbundna utlottingar.