Verktygslåda

Här hittar du verktyg att använda i din verksamhet

Affischer

Här är affischer tillgängliga för nerladdning och fria att använda i din verksamhet!
Samtliga är i A3-format och går exempelvis att hänga upp i skolans korridorer, inte minst under Tobaksfria veckan varje år vecka 47!

ANDT på schemat

Detta metodmaterial, som är framtaget av Drugsmart, är till för lärare och går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen.

Cannabis på schemat

På en gymnasieskola i Piteå har man arbetat med Cannabis på schemat. Detta material får gärna andra lärare använda sig av i sin undervisning, antingen som det är eller i kombination med ANDT på schemat.

Feriearbete mot tobak

Olofström kommun erbjuder ungdomar feriearbete med tobaksförebyggande arbete årligen varje sommar.    

Arbetet utgår från tobakskonventionen samt barnkonventionen och syftet med arbetet är att skapa delaktighet för ungdomar i detta viktiga arbete samt upprätta metoder för kunskapsspridning i tobaksfrågan. Sommarjobbet är en del av kommunens arbete för tobaksfria barn och unga i Olofström och Blekinge.