Narkotika

Olagliga droger kallas för narkotika. Det är ämnen med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter. Vissa läkemedel kan vara narkotikaklassade och om man ska hantera narkotika behöver man ofta tillstånd från Läkemedelsverket. Narkotika inkluderar även varor som lätt kan omvandlas till ämnen med beroendeframkallande eller euforiserande effekter.

Amfetamin

Amfetamin intas oftast som tabletter eller kapslar. Det förekommer även som pulver, som sniffas eller löses i vätska för att injiceras med spruta. Det är en kemiskt framställd drog och påverkar hela det centrala nervsystemet. Lär mer

Cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för narkotiska preparat som utvinns från en hampaväxt. Hampaväxten innehåller THC, som är det som ger ruset. De vanligaste cannabissorterna är hasch och marijuana. Läs mer

Ecstasy

Ecstasy är ett samlingsnamn för MDMA och andra liknande preparat som är centralstimulerande och syntetiska. Ecstasy kan ge starka känslomässiga svängningar. Läs mer

Heroin

Heroin, morfin och kodein är opiater som kommer från växten opiumvallmo. De är smärtstillande, har berusande egenskaper och är beroendeframkallande. Heroin är den opiat som används mest i berusningssyfte. Läs mer

Kat

Kat, eller khat, är blad från en växt med narkotikaklassade substanser. Den vanligaste användningen är att tugga bladen. Saften sväljs och tuggade blad spottas ut. Läs mer

Kokain

Kokain framställs från kokabuskens blad. Det förekommer oftast i form av pulver som dras in genom näsan. Kokain påverkar hela det centrala nervsystemet, hjärtat och kärlen. Läs mer

Material från Skolverket

Materialet om narkotika består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör narkotika. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

Mer om narkotika