Styrelsen

Styrelsen 2021/22

Elisabeth ”Bitte” Jacobsson

Riksförbundets ordförande är Elisabeth ”Bitte” Jacobsson

Johanna Reuterving Smajic

Vice ordförande i Riksförbundet Kontraktsmetoden.

Arvid Öhlin

Ledamot

Jenny Andersson