Föreläsare

Vi vill gärna erbjuda er inspiration och kunskap. Genom konkreta och kunskapsbildande föreläsningar kan vi nå våra gemensamma mål, bli mer effektiva i vårt arbete och hjälpa våra ungdomar till att göra smarta val.

Här presenterar vi föreläsare som vi använt oss utav och rekomenderar.

Elisabeth Jacobsson

Ordförande

Paulina Nyström

Paulina Nyström

Professionell fotbollsspelare och Drogförebyggare

Du som i din verksamhet har någon form av kontraktsmetod har möjlighet att kostnadsfritt boka in Paulina Nyström – Kontraktsmetodens drogförebyggare och hälsocoach. Paulina gör bland annat klassbesök där hon pratar med elever om fördelarna med att vara drogfri samt skadeverkningar som droger kan orsaka. Paulina lyfter även frågor som utanförskap, självförtronde och självkänsla samt hur man kan stå emot grupptryck och säga nej till droger.

paulina@kontraktsmetoden.se

Staffan Hübinette

Staffan Hübinette

Lärare i socialpedagogik och drogprevention

Staffan Hübinette är lärare i socialpedagogik och drogprevention. Staffan var med och startade projektet Narkotikafri Skola och är författare till bokserien Vägar till en narkotikafri skola.

 År 2014 erhöll Staffan ECAD Sveriges pris för sina drogförebyggande insatser. 2017 utsågs han av CAN till Årets förebyggare och 2018 erhöll han Svenska Carnegie-institutets journalistpris.

Föreläser om:

  • Systematiskt förebyggande arbete i skolan med policy som verktyg.
  • Policy och slumpvisa drogtester i gymnasieskolan.
  • Cannabistrenden – från USA till Sverige.
  • Avkriminalisering och legalisering – vad vet vi om effekterna – utvecklingen i USA och Kanada