Föreläsare

Vi vill gärna erbjuda er inspiration och kunskap. Genom konkreta och kunskapsbildande föreläsningar kan vi nå våra gemensamma mål, bli mer effektiva i vårt arbete och hjälpa våra ungdomar till att göra smarta val.

Här följer några exempel på personer som föreläst för Riksförbundet Kontraktsmetoden! 

Elisabeth Jacobsson

Ordförande

Julia Tunturi

Julia Tunturi

Professionell fotbollsspelare

Julia spelar fotboll på elitnivå i Damallsvenka Vittjsö GIK och har tidigare representerat finska landslaget. Hos oss arbetar hon som föreläsare och är en resurs för skolor som bedriver Kontratsmetoden.

Hör av dig till Julia för att boka klassbesök!

Följ gärna Julia på Instagram @juliatunturi

julia@kontraktsmetoden.se

(Bild av Rickard Hansson)

Paulina Nyström

Paulina Nyström

Professionell fotbollsspelare

Paulina har tidigare flitigt besökt skolor för klassbesök. Idag spelar hon i italienska Juventus och har därför begränsade möjligheter till fysiska klassbesök. Du som i din verksamhet har någon form av kontraktsmetod har fortfarande möjlighet att kostnadsfritt boka in Paulina Nyström i den mån som är möjlig.

Paulina är idag ansvarig för våra sociala medier!
Följ oss på Instagram @riksforbundetkontraktsmetoden och Paulina @paonystrom

paulina@kontraktsmetoden.se

Louise Adermark

Louise Adermark

Biträdande professor vid Göteborgs universitet

Text kommer snart

Daniel Carlryd

Daniel Carlryd

Organisationssamordnare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Text kommer snart

Staffan Hübinette

Staffan Hübinette

Lärare i socialpedagogik och drogprevention

Staffan Hübinette är lärare i socialpedagogik och drogprevention. Han var med och startade projektet Narkotikafri Skola och är författare till bokserien Vägar till en narkotikafri skola. År 2014 erhöll Staffan ECAD Sveriges pris för sina drogförebyggande insatser. 2017 utsågs han av CAN till Årets förebyggare och 2018 erhöll han Svenska Carnegie-institutets journalistpris.

Föreläser om:

  • Systematiskt förebyggande arbete i skolan med policy som verktyg.
  • Policy och slumpvisa drogtester i gymnasieskolan.
  • Cannabistrenden – från USA till Sverige.
  • Avkriminalisering och legalisering – vad vet vi om effekterna – utvecklingen i USA och Kanada
Johanna Reuterving Smajic

Johanna Reuterving Smajic

Vice ordförande i Riksförbundet Kontraktsmetoden.

Text kommer snart