Riksförbundet Kontraktsmetoden

Riksförbundet Kontraktsmetoden arbetar för att ungdomar ska ges en möjlighet att göra smarta val som att välja bort tobak, alkohol och andra droger. Vi arbetar också för att få ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att lyckas med ANDTS-prevention – en uppdaterad snabbguide

Att lyckas med ANDTS-prevention – en uppdaterad snabbguide

Folkhälsomyndigheten har nu uppdaterat kunskapsstödet Att lyckas med ANDTS-prevention - en snabbguide för kvalitetssäkring och utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete som visar hur man kan lägga upp ett förebyggande arbete med hög kvalitet utifrån lokala...

läs mer