Rökning är förbjudet inom skolans område sedan 1994. Men trots förbudet röker var fjärde gymnasieelev i årskurs 2.

läs mer