Utbildningar

Här uppdaterar vi kontinuerilgt med aktuella utbildningar som är relevanta för det drogförebyggande arbetet

S.L.A.N:s Kunskapshöjande webbinarium

13 juni 2022

Plats: Digitalt

Tid: 13:00-14:15

Temat är ”Ungas uppfattning om Cannabis” och medverkande är Pia Kvillemo, forskare vid KI och STAD. Föreläsningen följs av ett panelsamtal mellan ett antal representanter från olika relevanta aktörer under ledning av SLAN:s ordförande Pia Steensland.

Läs mer

drogFOKUS 2022

26-27 oktober 2022

Plats: Elmia i Jönköping

Anmälan öppnar: våren 2022

Sveriges största konferens om förebyggande vård och behandling samt brottsförebyggande och hälsofrämjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Ta del av den senaste forskningen, delta i samtal och knyt viktiga kontakter.

Läs mer på drogfokus.nu