Utbildningar

Här uppdaterar vi kontinuerilgt med aktuella utbildningar som är relevanta för det drogförebyggande arbetet

CERAs seminarieserie 2022: Svensk narkotikapolitik i förändring. Den svenska narkotikapolitiska modellens framväxt, särart och ställning idag.

28 januari 2022

Tid: 28/1 kl 9 – 10

Plats: Digitalt seminarium, möteslänk skickas två veckor innan evenemanget.

Föreläsare: 

Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö universitet. Björn Johnson har forskat om narkotikaproblem och narkotikapolitik i mer än 20 år. Han ingick nyligen i den vetenskapliga referensgruppen för Samsjuklighetsutredningen, en utredning som bland annat förordar ett förändrat huvudmannaskap för missbruks- och beroendevården.

Arrangör: CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet)

Målgrupper: Verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare i kommuner och regional hälso- och sjukvård, politiker, forskare och idéburna organisationer.

Sista anmälningsdag: 2022-01-12

___________________________________________page2image60888128 page2image60887936

Beskrivning av innehållet i föreläsningen:

Den svenska narkotikapolitiken beskrivs både som framgångsrik och misslyckad. Både tillskyndare och kritiker är överens om att den svenska politiken har unika drag. Vilka är dessa unika drag, och hur har de växt fram? Hur har den svenska narkotikapolitiken förändrats sedan 1980-talet, då målet om ett narkotikafritt samhälle formulerades? Hur förhåller sig svenska politiska beslutsfattare till viktiga internationella trender som harm reduction, avkriminalisering och legalisering?

Ta del av seminarierna i efterhand: Seminarierna kommer att spelas in och filmerna kommer att publiceras på CERAs hemsida i efterhand (www.gu.se/cera).

Till inbjudan och anmälan

Direkt till anmälan

CERAs seminarieserie 2022: Den narkotikarelaterade döden i Sverige. Hur ska vi förstå den och hur är läget i Västra Götaland?

25 februari 2022

Tid: 25/2 kl 9 – 10

Plats: Digitalt seminarium, möteslänk skickas två veckor innan evenemanget.

Föreläsare:
Mimmi Eriksson Tinghög, kriminolog, fil.dr. och utredare på Folkhälsomyndigheten. Arbetar på enheten för drogprevention med kunskapsstöd om bland annat förebyggande arbete och narkotikarelaterade dödsfall.

Arrangör: CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet)

Målgrupper: Verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare i kommuner och regional hälso- och sjukvård, politiker, forskare och idéburna organisationer.

Sista anmälningsdag: 2022-02-09

___________________________________________page2image60888128 page2image60887936

Beskrivning av innehållet i föreläsningen:
Antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige är högt och har ökat över tid även om en viss minskning skett de senast tre åren. Framförallt sker dödsfallen genom överdoser av opioder. I föreläsningen ges en nulägesbild av situationen i Sverige och i Västra Götaland men också en internationell utblick och vad Folkhälsomyndigheten ser som nödvändigt för att förebygga narkotikarelaterade dödsfall. Ta del av seminarierna i efterhand: Seminarierna kommer att spelas in och filmerna kommer att publiceras på CERAs hemsida i efterhand (www.gu.se/cera).

Till inbjudan och anmälan 

Direkt till anmälan

CERAs seminarieserie 2022: Naloxonprojektet i region Skåne. Erfarenheter om projektets utmaningar och framgångsfaktorer.

25 mars 2022

Tid: 25/3 kl 9 – 10

Plats: Digitalt seminarium, möteslänk skickas två veckor innan evenemanget.

Föreläsare:
Katja Troberg, projektledare Region Skånes Naloxonprojekt, utvecklare LARO, Beroendecentrum Malmö/Trelleborg, doktorand Lunds universitet och Pernilla Isendahl, projektledare Region Skånes Naloxonprojekt, projektledare Sprutbytet Malmö.

Arrangör: CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet)

Målgrupper: Verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare i kommuner och regional hälso- och sjukvård, politiker, forskare och idéburna organisationer.

Sista anmälningsdag: 2022-03-09

___________________________________________page2image60888128 page2image60887936

Beskrivning av innehållet i föreläsningen:
Med start i juni 2018 har Naloxonprojektet i Region Skåne utbildat och delat ut naloxon till patienter på Skånes alla sprutbyten (4), LARO-enheter (23), slutenvårdsenheter inom Beroendevård Malmö/Trelleborg och Helsingborg (4) samt öppenvårdsenheter inom beroende (ej LARO) (4). Vid treårsuppföljningen hade närmre 1900 personer med risk att drabbas av opioidöverdos utbildats och fått med sig naloxonkit. Projektet har aktivt arbetat för att minska stigma och för att stärka brukarens roll och ta tillvara på brukares erfarenheter och kompetens. Under vårt föredrag kommer vi att dela med oss av framgångsfaktorer och utmaningar som varit del av arbetet i att etablera ett välfungerande projekt som vid årsskiftet övergår i reguljär verksamhet.

Ta del av seminarierna i efterhand: Seminarierna kommer att spelas in och filmerna kommer att publiceras på CERAs hemsida i efterhand (www.gu.se/cera).

Till inbjudan och anmälan 

Direkt till anmälan

CERAs seminarieserie 2022: Low thresholds and best interests: Legal and ethical issues regarding access to needle exchange for under 18s in Sweden.

29 april 2022

Tid: 29/4 kl 9 – 10

Plats: Digitalt seminarium, möteslänk skickas två veckor innan evenemanget.

Föreläsare:
Damon Barrett, Biträdande lektor på Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Språk: Engelska

Arrangör: CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet)

Målgrupper: Verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare i kommuner och regional hälso- och sjukvård, politiker, forskare och idéburna organisationer.

Sista anmälningsdag: 2022-04-13

___________________________________________page2image60888128 page2image60887936

Beskrivning av innehållet i föreläsningen:
Access for legal minors to needle and syringe programmes (NSP) raises a number of practical, legal and ethical challenges. This presentation will focus on the current legal age restriction on access to needle and syringe programmes in Sweden. It will trace the rationale for retaining an age restriction from the initial NSP Act to its recent revision, and will discuss the apparent tensions between the best interests of the child and the delivery of low threshold services. It explores whether this tension could be alleviated through replacing a legal age restriction applicable to everyone with best interests assessments for each individual, and discusses the potential ethical and practical challenges involved in such a change. Ta del av seminarierna i efterhand: Seminarierna kommer att spelas in och filmerna kommer att publiceras på CERAs hemsida i efterhand (www.gu.se/cera).

Till inbjudan och anmälan

CERAs seminarieserie 2022: Diskussionsseminarium om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser i Västra Götaland. Vad gör vi i vår region och vad behöver vi bli bättre på?

12 maj 2022

Tid: 12/5 kl 9 – 10

Plats: Hybridmöte på VGR Konferens i Stationshuset (Adress: Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg. Lokal: Bergslagsbanan) och digitalt seminarium (möteslänk skickas två veckor innan evenemanget)

Medverkande:
Representanter från LARO-vården, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, VästKom och civilsamhället.

Arrangör: CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet)

Målgrupper: Verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare i kommuner och regional hälso- och sjukvård, politiker, forskare och idéburna organisationer.

Sista anmälningsdag: 2022-04-21

___________________________________________page2image60888128 page2image60887936

Beskrivning av innehållet i seminariet:
Seminarieserien om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser avslutas med ett diskussionsseminarium om hur vård, stöd och hjälp fungerar för personer med beroende av narkotika i Västra Götaland. Företrädare från både kommun och region kommer att vara med på plats och berättar först kort om sin egen verksamhet och sina egna erfarenheter för att sedan tillsammans diskutera vad som fungerar, inte fungerar och hur vi tillsammans kan arbeta för att det ska bli bättre i vår region för denna mycket utsatta grupp.

Måltider i Stationshuset: Eftermiddagsfika serveras i pausen.

Till inbjudan och anmälan

Direkt till anmälan