Utbildningar

Förebygg.nu

3 november, 20214 november, 2021

Plats: Digital konferens

Gå till forebygg.nu

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet. Konferensen är en av de främsta mötesplatserna för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Förebygg.nu samlar deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.

Förebygg.nu 2021 blir en digital konferens och vi hälsar alla välkomna att den 3-4 november 2021 ta del av en, vad vi hoppas skall bli, spännande och innehållsrik webbaserad version av konferensen.

SLAN:s jubileumskonferens och representansskapsmöte

26 november, 2021 – 27 november, 2021

Tid: (lunch-lunch)

Jubileumskonferensen- ett axplock ur programmet

En återblick på SLANs 100-åriga historia– Kjell-Ove Oskarsson, sekreterare SLAN & bl.a tidigare generalsekreterare SLAN

Mål och insatsområden i den nya ANDTS-strategin – Lena Hallengren, socialminister (kommer tillfrågas)

Alkoholmonopolets framtid – Göran Hägglund, styrelseordförande Systembolaget, tidigare socialminister

Framtidens alkoholkultur i Sverige – Karin Hagman, VD IQ – ett fristående dotterbolag till Systembolaget

Civilsamhällets roll för att främja en nykter livsstil – Jan Linde, styrelseledamot SLAN, ordförande länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Hur stärker vi barnens röst i alkoholdebatten – Mona Örjes, förbundsordförande Junis

Tidiga insatser, bemötande och behandling vid olika kulturella bakgrunder – Kerstin Eriksson, styrelseledamot SLAN, riksförbundet SIMON Svenskar och Invandrade Mot Narkotika

Var befinner sig Sveriges alkohol- och narkotikapolitik om 10 år? –Panelsamtal med riksdagsledmöter, moderator Peter Moilanen, chef vid Narkotikapolitiskt center

SLAN Webbinarium: ”Ungdomar, alkohol och droger – risker, konsekvenser och förebyggande insatser”

6 december, 2021  

Tid: 13.00-14.15

Plats: Digitalt

På webbinariet kommer det presenteras hur man på ett bra sätt kan jobba med fokus på ungdomar utifrån alkohol & droger – risker, konsekvenser och förebyggande insatser.

Medverkande:
Lotta Borg Skoglund, Överläkare Smart Psykiatri & docent i Psykiatri vid Uppsala Universitet

Föreläsningen följs av ett panelsamtal mellan ett antal representanter
från olika relevanta aktörer under ledning av SLAN:s ordförande
Pia Steensland. Deltagarna i samtalet kommer presenteras i närmare
anslutning till webbinariet.