Forskning

Forskning

Forskning är en viktig del av vårt arbete. Genom att vara uppdaterade på de studier som finns får vi nya kunskaper och ökar vårt vetandet. Målet för oss med forskning är också att öka kunskapen hos de personer som använder kontraktsmetoderna i praktiken.

Vi stödjer vårt arbete på vad svensk forskning tydligt visar:

  • att det finns starka kopplingar mellan tobak och narkotika
  • debutåldern för tobak och alkohol har stor betydelse för framtida problematik
  • information räcker inte – arbeta med beteendet
  • bättre resultat om man har påbörjat det förebyggande arbetet i lägre åldrar

Med rätt förankring och uppföljning kan kontraktsmetoden leda till ett lokalt engagemang och bli ett verktyg för lokal samverkan utifrån befintliga resurser, där hela samhället har något att vinna.