Rökning är förbjudet inom skolans område sedan 1994. Men trots förbudet röker var fjärde gymnasieelev i årskurs 2. Nio av tio säger att man börjar röka på grund av kompisars påverkan. I Västra Götaland har Länsstyrelsen gjort en kartläggning för att se hur utbrett problemet är. På de 120 skolorna som har inspekterats i länet hittades fimpar på på 98 procent av gymnasieskolorna och 85 procent av högstadieskolorna.

Organisationen Tobaksfri skoltid har under hösten engagerat sig i frågan ytterligare och uppmanar nu till en ny lagstiftning om tobaksfri skoltid, att man inför krav på att utbilda om tobakens hälsoeffekter och att man inför krav på att utbilda om tobak ur ett hållbarhetsperspektiv.

Du kan läsa mer om Tobaksfri skoltid här!

Du kan läsa mer om Länsstyrelsens undersökning här!

Du kan läsa hela nyheten här!