Kontraktsmetoden nya medlemmar hos CAN

Kontraktsmetoden nya medlemmar hos CAN

Riksförbundet Kontraktsmetoden samlar skolor och andra organisationer som arbetar tidigt ANDT-förebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med unga. – För Kontraktsmetoden betyder medlemskapet hos CAN otroligt mycket. Vi tror starkt på...
Rökning på skolgårdar trots förbud

Rökning på skolgårdar trots förbud

Rökning är förbjudet inom skolans område sedan 1994. Men trots förbudet röker var fjärde gymnasieelev i årskurs 2. Nio av tio säger att man börjar röka på grund av kompisars påverkan. I Västra Götaland har Länsstyrelsen gjort en kartläggning för att se hur utbrett...