Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Välkommen till Rf Kontraktsmetodens årsmöte fredag 20 maj 2022 kl. 11.30 – ca 15.30. Årsmötet hålls på Hässlegårdens golfklubb i Hässleholm kl. 11.30. Vi bjuder på LUNCH och därefter har vi ett Nätverksmöte. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos vår kanslist...
Hur ser ungdomar på snus?

Hur ser ungdomar på snus?

Användningen av snus har ökat bland unga i Sverige under de senaste åren. Vi kan anta att det åtminstone delvis beror på en ökad användning av nikotinsnus, även kallat tobaksfritt snus och vitt snus. Som stöd i det förebyggande arbetet har vi intervjuat ungdomar om...
Dokumentation från Förebygg.nu 2021

Dokumentation från Förebygg.nu 2021

Förebygg.nu har uppdaterat deras hemsida och där lagt upp presentationer, inspelade föreläsningar och intressant material kopplat till konferensens innehåll från 2021. Allt material är fritt att ta del av samt dela vidare som kunskapshöjande stöd till andra....
SmT: Kunskapsöversikt – Tobak och unga

SmT: Kunskapsöversikt – Tobak och unga

Psykologer mot Tobak (PmT) har reviderat sin kunskapsöversikt Tobak och unga. Den finns nu med nytt och aktuellt innehåll. Kunskapsöversikten är framtagen för att ge motivation, stärka engagemang och fördjupa kunskaper inom området tobak och unga.   Kunskapsöversikten...