Rökning på skolgårdar trots förbud

Rökning på skolgårdar trots förbud

Rökning är förbjudet inom skolans område sedan 1994. Men trots förbudet röker var fjärde gymnasieelev i årskurs 2. Nio av tio säger att man börjar röka på grund av kompisars påverkan. I Västra Götaland har Länsstyrelsen gjort en kartläggning för att se hur utbrett...