Riksförbundet Kontraktsmetoden samlar skolor och andra organisationer som arbetar tidigt ANDT-förebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med unga.

– För Kontraktsmetoden betyder medlemskapet hos CAN otroligt mycket. Vi tror starkt på vår metod som bygger på kontraktsskrivning i syfte att förebygga droganvändning bland barn och unga och genom CAN får vi det viktiga kunskapsstöd som vi behöver i vårt arbete. CAN:s forskning inom ANDTS -området ger oss möjlighet att ständigt hålla oss uppdaterade för att kunna sprida viktig och aktuell kunskap vidare till våra ungdomar och skolor som skriver kontrakt för drogfrihet. Den stora kompetens som CAN har är betydelsefull för vårt arbete, säger Elisabeth Jacobsson, ordförande för Riksförbundet Kontraktsmetoden.