Förebygg.nu har uppdaterat deras hemsida och där lagt upp presentationer, inspelade föreläsningar och intressant material kopplat till konferensens innehåll från 2021. Allt material är fritt att ta del av samt dela vidare som kunskapshöjande stöd till andra. Materialet hittar ni på Förebygg.nu:s hemsida eller genom att klicka här.