Hur ser ungdomar på snus?

Hur ser ungdomar på snus?

Användningen av snus har ökat bland unga i Sverige under de senaste åren. Vi kan anta att det åtminstone delvis beror på en ökad användning av nikotinsnus, även kallat tobaksfritt snus och vitt snus. Som stöd i det förebyggande arbetet har vi intervjuat ungdomar om...
Ungas alkoholanskaffning via sociala medier

Ungas alkoholanskaffning via sociala medier

– En frågeundersökning bland 16-21 åringar Har sociala medier någon betydelse för hur unga får tag på alkohol?  CAN har, på uppdrag av Systembolaget, genomfört en undersökning bland ungdomar i åldern 16–21 år som svarat på frågor om bland annat sina alkoholvanor och...
Hur mår de som använder narkotika?

Hur mår de som använder narkotika?

Det är sedan tidigare väl känt att narkotikaanvändning innebär en ökad risk för ohälsa. Det syns bland annat bland dem som söker vård. Men, det finns också en stor grupp användare som inte har kontakt med vården. Om deras hälsa vet man därför inte så mycket. I den här...
Påverkad av pandemin

Påverkad av pandemin

Ungas upplevelser av covid-19-pandemin och kopplingen till psykosomatiska besvär samt erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak och spel När covid-19 pandemin bröt ut behövde människor i hela världen snabbt ändra sina sätt att leva på. Hålla avstånd, minimera...
Narkotikamarknader

Narkotikamarknader

En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare I denna rapport redovisas en studie av narkotikamarknader i Sverige. Rapporten ger en bred nulägesbild av narkotikabrottslighetens aktörer och organisationsformer – från smuggling till distribution och...