Unga drogförebyggare

Unga Drogförebyggare är en organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på tobak och tidiga alkoholdebuter genom att inspirera unga till ett hälsosamt liv. Vår primära målgrupp är unga som tagit ställning mot droger genom lokala kontakt på sin skola. Vi organiserar våra medlemmar i lokala drogförebyggande råd som verkar för en drogförebyggande miljö i sitt närområde.

Unga Drogförebyggare har ett samarbete med Riksförbundet SMART och deras varianter av kontraktsmetoden såsom Be Smart och Tobaksfri Tillsammans.

Vill du veta mer om Unga Drogförebyggare, läs mer här