Hur ser ungdomar på snus? – Erfarenheter och insikter från ungdomar om snus och snusanvändning

Användningen av snus har ökat bland unga i Sverige under de senaste åren. Vi kan anta att det åtminstone delvis beror på en ökad användning av nikotinsnus, även kallat tobaksfritt snus och vitt snus. Som stöd i det förebyggande arbetet har vi intervjuat ungdomar om deras erfarenheter av och tankar om snus och sammanfattat i en ny rapport. Undersökningen har gjorts mot bakgrund av regeringens förslag till ny reglering av nikotinprodukter.

Ungdomarna beskriver att snus används i de flesta miljöer som de rör sig i, däribland skolan och hemmet. Bilden är att tjejer och yngre i första hand använder nikotinsnus och att denna typ av snus generellt ses som mindre farligt och ohälsosamt än tobakssnus och cigaretter.