Johanna Reuterving Smajic

Vice ordförande i Riksförbundet Kontraktsmetoden.

Till vardags är Johanna  tandhygienist med ansvar för Tobaksfri duo i Västervik och samordning av Tobaksfri duo Kalmar län samt den nya Gymnasiesatsningen Tobaksfri utmaning. Hon är även ledamot i yrkesföreningen Tandvård mot Tobak.

johanna.smajic@ltkalmar.se