Elisabeth Jacobsson

Riksförbundets ordförande är Elisabeth ”Bitte” Jacobsson
Bitte är skolsköterska i Hässleholms kommun. Hon är ansvarig för kontraktsmetoden Drogfri tillsammans på Bjärnums skola. Hon är även ledamot i yrkesföreningen Sjuksköterskor mot Tobak och styrelsen för KSAN.

Hon nås på mail: bitte@kontraktsmetoden.se