Rapporten presenterar svar från elever i årskurs 9. Eleverna har svarat på frågor om sina erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

I år har vi för första gången även ställt frågor om preparat och substanser som används i syfte att höja sin fysiska prestation vid till exempel träning och tävling.

Rapporten belyser även regionala skillnader med hjälp av SKR:s kommungruppsindelning.