Göteborgs universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland tagit fram en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om hälsoeffekter av elektroniska cigaretter och nikotinsnus.

Rapporten ska bidra med kunskap till personal som möter unga i sitt arbete samt beslutsfattare, tjänstemän och handläggare på lokal, regional och nationell nivå.