Folkhälsomyndigheten har nu uppdaterat kunskapsstödet Att lyckas med ANDTS-prevention – en snabbguide för kvalitetssäkring och utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete som visar hur man kan lägga upp ett förebyggande arbete med hög kvalitet utifrån lokala och regionala behov. Förutom till narkotikaområdet kan materialet användas inom närliggande folkhälsoområden som alkohol, tobak, dopning och spel om pengar. Snabbguidens arbetsmodell kan användas för att planera och genomföra arbete som bedrivs i ordinarie verksamhet och i projekt. Den nya snabbguiden hittar du HÄR.