Välkommen till Rf Kontraktsmetodens årsmöte fredag 20 maj 2022 kl. 11.30 – ca 15.30.

Årsmötet hålls på Hässlegårdens golfklubb i Hässleholm kl. 11.30. Vi bjuder på LUNCH och därefter har vi ett Nätverksmöte.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos vår kanslist Agneta Andersson (agneta@kontraktsmetoden.se) två veckor innan årsmötet.

Anmäl ditt intresse till bitte@kontraktsmetoden.se