Jenny Andersson

Jenny är utbildad samhälls- och folkhälsovetare och har lång erfarenhet inom kommunal verksamhet. Jenny är sakkunnig inom ANDT området, primärt kring narkotika och missbruk- och beroendeproblematik. Till vardags arbetar Jenny som Enhetschef för myndighet vuxen i Karlshamns kommun som innefattar missbruk- och beroende, relationsvåld, lss och socialpsykiatri.

E-post: jenny@kontraktsmetoden.se

Telefon: 0736873474