Riksförbundet Kontraktsmetoden f.d. SMART arbetar för att ungdomar ska ges en möjlighet att göra smarta val som att välja bort tobak och andra droger. Vi arbetar också för att få ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut.

Riksförbundet Kontraktsmetoden startade 1996 under namnet SMART. Vi är ett nätverk för alla verksamheter som i det primärpreventiva arbetet med barn och ungdomar arbetar med någon form av hälsofrämjande kontrakt. Målsättningen är att ge stöd, stimulera till utveckling och etablera nya kontraktsverksamheter som arbetar för att förhindra och/eller uppskjuta olika slags drogdebuter. Fokus ligger dels på tobak och dels på tidiga debuter, utifrån den forskning som arbetet baseras på.

Uppdraget är att sprida kontraktsmetoden vilket görs genom riktade insatser som utbildningar, föreläsningar och inspirationsdagar som ökar kunskaperna om drogprevention. Vi riktar oss till de vuxna människor inom skolvärlden som har kontakt med unga, bl.a. ledare inom barn- och ungdomsorganisationer och föräldraorganisationer m.fl.