Just nu bygger vi om vår webplats!
Längst ner på sidan hittar du information om årsmötet.

Vilket spännande år vi haft!


Förändringens vindar blåser och det känns verkligen att vi är på G och har fått vind i seglen.

Med Kaisa Karlsson som ny generalsekreterare har vi påbörjat ett förnyelsearbete och vi befinner oss nu i en förändringsfas där vi riktar in oss på ett folkhälsoarbete som tydligt tar avstamp i tobaks- och barnkonventionen.

Vi har tagit fram en ny grafisk profil med ett stiliserat kunskapens träd.
Vi, Riksförbundet, är stammen och cirklarna alla små och stora samarbetsorganisationer som tillsammans gör ett ANDT-preventivt arbete.

Som en del två i arbetet (§11 A på årsmötesdagordningen) känns det naturligt att vi även byter namn på organisationen och heter vad vi jobbar med. Ett genomgripande arbete har gjorts och styrelsen har landat i att föreslå för årsmötet en namnändring till Kontraktsmetoden.

 I våra föreningsstadgar § 1:2 framgår tydligt att:
”Föreningens syfte är att stötta och underlätta för verksamheter som arbetar tidigt drogförebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med barn och ungdomar.”

När vi ändå är i gång vill vi även passa på att göra några justeringar i stadgarna, § 11 B på årsmötesdagordningen. Se nerladdningsbar pdf med nuvarande stadgar och pdf med förslag till ändring.

Jag kan konstatera att vårt arbete nu är viktigare än någonsin. Ett förebyggande arbete är resurssparande i alla bemärkelser.

Vi ses på årsmötet den 8 april! Jag hoppas att du även har möjlighet att vara med på den inspirationseftermiddag vi bjuder på innan.

Förbundsordförande
 Bitte Jacobsson

Ladda ner inbjudan

Ladda ner dagordning

Ladda ner stadgar

Ladda ner förslag

Ladda ner verksamhet 2017

Ladda ner verksamhet 2018

Vilket spännande år vi haft!
Förändringens vindar blåser och det känns verkligen att vi är på G och har fått vind i seglen.

Med Kaisa Karlsson som ny generalsekreterare har vi påbörjat ett förnyelsearbete och vi befinner oss nu i en förändringsfas där vi riktar in oss på ett folkhälsoarbete som tydligt tar avstamp i tobaks- och barnkonventionen.

Vi har tagit fram en ny grafisk profil med ett stiliserat kunskapens träd.
Vi, Riksförbundet, är stammen och cirklarna alla små och stora samarbetsorganisationer som tillsammans gör ett ANDT-preventivt arbete.

Som en del två i arbetet (§11 A på årsmötesdagordningen) känns det naturligt att vi även byter namn på organisationen och heter vad vi jobbar med. Ett genomgripande arbete har gjorts och styrelsen har landat i att föreslå för årsmötet en namnändring till Kontraktsmetoden.

I våra föreningsstadgar § 1:2 framgår tydligt att:
”Föreningens syfte är att stötta och underlätta för verksamheter som arbetar tidigt drogförebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med barn och ungdomar.”

När vi ändå är i gång vill vi även passa på att göra några justeringar i stadgarna, § 11 B på årsmötesdagordningen. Se nerladdningsbar pdf med nuvarande stadgar och pdf med förslag till ändring.

Jag kan konstatera att vårt arbete nu är viktigare än någonsin. Ett förebyggande arbete är resurssparande i alla bemärkelser.

Vi ses på årsmötet den 8 april! Jag hoppas att du även har möjlighet att vara med på den inspirationseftermiddag vi bjuder på innan.

Förbundsordförande
Bitte Jacobsson

 

 

 

Menu